210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας - 210 7649008Τηλέφωνο Διευθυντή

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Βύρωνα

Το ΣΒΑΚ αποτελεί ένα συλλογικό σχέδιο για το πως θα βελτιωθούν οι μετακινήσεις αλλά και γενικότερα η καθημερινή ζωή σε μια περιοχή. Για το λόγο αυτό η ενημέρωση κάθε κατοίκου και η συμμετοχή του στις αποφάσεις είναι πολύ σημαντική.

Παρακαλούνται οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που υπάρχει εδώ, ώστε να συμμετάσχουν - συνεισφέρουν στην δημιουργία του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Βύρωνα.

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας