210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας - 210 7649008Τηλέφωνο Διευθυντή

Σχολικός Επαγγελματικός Προγραμματισμός

Στο πλαίσιο της δράσης "Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός" αναρτάται ενημερωτικό υλικό για τις πλέον περιζήτητες σχολές των 4 επιστημονικών πεδίων. Οι μαθητές μπορούν να βρουν πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών των σχολών αυτών και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

 

Μηχανογραφικό 2021

Παράλληλο Μηχανογραφικό 2021 - για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ

Βάσεις 2021, Στατιστικά, και άλλα ενδιαφέροντα (Υπουργείο Παιδείας)Υπεύθυνες καθηγήτριες: Α. Κώτσιου, Π. Πετροχείλου, Β. Ταμπακοπούλου και Α. Ψαροπούλου.

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας