210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας - 210 7649008Τηλέφωνο Διευθυντή

School Game Jam 2018

Τα Game Jams είναι διαγωνισμοί κατασκευής παιχνιδιού, ψηφιακού ή επιτραπέζιου, χωρίς περιορισμούς ως προς την πλατφόρμα ή τα υλικά. Ανακοινώνεται το γενικό θέμα του Game Jam και οι ομάδες (οι οποίες συγκροτούνται ελεύθερα) έχουν χρόνο 48 ωρών να δημουργήσουν ένα παιχνίδι, ψηφιακό ή επιτραπέζιο. Στο τέλος της εκδήλωσης, όλα τα παιχνίδια παρουσιάζονται και το κοινό ψηφίζει το καλύτερο.

Στο Σχολείο μας φέτος θα διοργανωθεί School Game Jam με θέμα TIME TO RUN και προθεσμία υλοποίησης παιχνιδιών μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων, για την ακρίβεια: μια εβδομάδα πριν!

Τα παιχνίδια πρέπει να γραφούν σε Processing ή Python και φυσικά ο κώδικας να είναι δικός σας. Η χρήση έτοιμου κώδικα από το διαδίκτυο είναι πολύ εύκολο να εντοπιστεί και θα σας αποκλείσει από τον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να φτιάξετε παιχνίδι χρησιμοποιώντας πιο σύνθετα περιβάλλοντα, πχ Unity, δηλώστε το και θα ενταχθεί σε ειδική κατηγορία.

Καλή δουλειά!

 

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας